Oferta

Księgowość

 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Sporządzanie (prowadzenie) rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Sporządzanie (składanie) miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym (oraz innych wymaganych sprawozdań)
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT, PFRON

Kadry i płace

 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji do Urzędów Skarbowych i ZUS
 • Prowazenie ewidencji pracowniczych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
Ponadto oferujemy
 • Przygotowanie i modyfikowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb klienta
 • Pomoc w wyborze odpowiedniego rodzaju działalności i sposobu jej opodatkowania
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
 • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta
 • Atrakcyjne ceny
 • Rabat na usługi przez 3 m-ce – 50% ceny
 • Rzetelność, terminowość oraz dokładność
Cena za usługę ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od:

Rodzaju prowadzonej działalności, wyboru formy opodatkowania, ilości dokumentów, ilości zatrudnionych pracowników

Polecamy sporządzanie sprawozdań statystycznych do gus, pomoc w zakladaniu firmy, roczne zeznania podatkowe częstochowa oraz sporządzanie sprawozdań finansowych Częstochowa.